| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
Parasit Host Dis Search

CLOSE

Parasites, Hosts and Diseases Search > Browse Articles > SearchSeropositivity Rates of Strongyloides stercoralis Antibody in the Southeastern Region of Republic of Korea: A Single-Center Retrospective Study
Taehwa Kim, Seungjin Lim
Parasit Host Dis. 2022;60(3):181-185.   Published online June 30, 2022
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2022.60.3.181
                              Supplementary      
Seroprevalence of Tissue and Luminal Helminths among Patients in Hanoi Medical University Hospital, Vietnam, 2018
Nguyen Van De, Pham Ngoc Minh, Nguyen Ngoc Bich, Jong-Yil Chai
Parasit Host Dis. 2020;58(4):387-392.   Published online August 25, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.4.387       Cited By 2
                              
Seroprevalence and B1 gene Phylogeny of Toxoplasma gondii of Dogs and Cats in Republic of Korea
Yeojin Park, Jinhyeong Noh, Hyun-Ji Seo, Keun-Ho Kim, Subin Min, Mi-Sun Yoo, Bo-Ram Yun, Jong-Ho Kim, Eun-Jin Choi, Doo-Sung Cheon, Sung-Jong Hong, Soon-Seek Yoon, Yun Sang Cho
Parasit Host Dis. 2020;58(3):257-265.   Published online June 26, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.3.257       Cited By 3
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii among School Children in Pyin Oo Lwin and Naung Cho, Upper Myanmar
Th? Lam Th?i, Hojong Jun, Seo-Hye Park, H??ng Giang L?, Jinyoung Lee, Seong Kyu Ahn, Jung-Mi Kang, Moe Kyaw Myint, Khin Lin, Woon-Mok Sohn, Ho-Woo Nam, Byoung-Kuk Na, Tong-Soo Kim
Parasit Host Dis. 2019;57(3):303-308.   Published online June 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.3.303       Cited By 6
                              
Serological Detection of Antibodies against Anaplasma spp. in Cattle Reared in the Gyeongsangbuk-do, Korea
Min-Goo Seo, In-Ouh Ouh, Seung-Hun Lee, Ui-Han Son, Paul John L. Geraldino, Man Hee Rhee, Oh-Deog Kwon, Tae-Hwan Kim, Dongmi Kwak
Parasit Host Dis. 2018;56(3):287-290.   Published online June 30, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.3.287       Cited By 2
                              
Seroprevalence of Dirofilaria immitis in Cats from Liaoning Province, Northeastern China
Honglie Hou, Lili Cao, Wenzhi Ren, Dansheng Wang, He Ding, Juan You, Xinhua Yao, Hang Dong, Yanbing Guo, Shuxian Yuan, Xichen Zhang, Pengtao Gong
Parasit Host Dis. 2017;55(6):673-677.   Published online December 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.6.673       Cited By 2
                              
Seroprevalence of Toxoplasmosis Detected by RDT in Residents near the DMZ (demilitarized zone) of Cheorwon-gun, Gangwon-do, Korea
Yeong Hoon Kim, Jihoo Lee, Young-Eun Kim, Seongkyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Parasit Host Dis. 2017;55(4):385-389.   Published online August 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.4.385       Cited By 4
                              
Seroprevalence of Toxoplasmosis with ELISA and Rapid Diagnostic Test among Residents in Gyodong-do, Inchon city, Korea: A Four-Year Follow-up
Yeong Hoon Kim, Ji hoo Lee, Seong kyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Parasit Host Dis. 2017;55(3):247-254.   Published online June 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.3.247       Cited By 7
                              
Seroprevalence and Risk Factors of Toxoplasma gondii Infection among Cat Sitters in Korea
Bong-Kwang Jung, Hyemi Song, Sang-Eun Lee, Min-Jae Kim, Jaeeun Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Parasit Host Dis. 2017;55(2):203-206.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.203       Cited By 6
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii among HIV Patients in Jahrom, Southern Iran
Hassan Rezanezhad, Fateme Sayadi, Enayatollah Shadmand, Seyed Dawood Mousavi Nasab, Hadi Rezaei Yazdi, Kavous Solhjoo, Akbar Kazemi, Monireh Maleki, Abbas Ahmadi Vasmehjani
Parasit Host Dis. 2017;55(1):99-103.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.99       Cited By 9
                              
Seroprevalence and Risk Factors of Fascioliasis in Yaks, Bos grunniens, from Three Counties of Gansu Province, China
Xiao-Xuan Zhang, Sheng-Yong Feng, Jian-Gang Ma, Wen-Bin Zheng, Ming-Yang Yin, Si-Yuan Qin, Dong-Hui Zhou, Quan Zhao, Xing-Quan Zhu
Parasit Host Dis. 2017;55(1):89-93.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.89       Cited By 12
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection in Wild Boars, Wild Rabbits, and Wild Chickens in Hubei Province, China
Houqiang Luo, Kun Li, Muhammad Shahzad, Hui Zhang, Yanfang Lan, Xiong Xiong
Parasit Host Dis. 2017;55(1):85-88.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.85       Cited By 17
                              
High Seroprevalence of Toxoplasmosis Detected by RDT among the Residents of Seokmo-do (Island) in Ganghwa-Gun, Incheon City, Korea
Yeong Hoon Kim, Jihoo Lee, Seongkyu Ahn, Tong-Soo Kim, Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Hye-Jin Ahn, Ho-Woo Nam
Parasit Host Dis. 2017;55(1):9-13.   Published online February 28, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.1.9       Cited By 4
                              
Seroprevalence and Spatial Distribution of Toxoplasmosis in Sheep and Goats in North-Eastern Region of Pakistan
Haroon Ahmed, Ayesha Malik, Muhammad Arshad, Irfan Mustafa, Mobushir Riaz Khan, Muhammad Sohail Afzal, Shahzad Ali, Muhammad Mobeen, Sami Simsek
Parasit Host Dis. 2016;54(4):439-446.   Published online August 31, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.439       Cited By 29
                              
High Toxoplasma gondii Seropositivity among Brain Tumor Patients in Korea
Bong-Kwang Jung, Hyemi Song, Min-Jae Kim, Jaeeun Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Parasit Host Dis. 2016;54(2):201-204.   Published online April 30, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.201       Cited By 14
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection among HIV/AIDS Patients in Eastern China
Guoqiang Shen, Xiaoming Wang, Hui Sun, Yaying Gao
Parasit Host Dis. 2016;54(1):93-96.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.93       Cited By 15
                              
Seroprevalence of Encephalitozoon cuniculi and Toxoplasma gondii in domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus) in China
Qing-Feng Meng, Wei-Lin Wang, Xiao-Ting Ni, Hai-Bin Li, Gui-Zhe Yao, Xiao-Lin Sun, Wei-Li Wang, Wei Cong
Parasit Host Dis. 2015;53(6):759-763.   Published online December 31, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.6.759       Cited By 9
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Among Primary School Children in Shandong Province, China
Ke-Sheng Xin, Hui Liu, Hong-Bing Wang, Zong-Liang Yao
Parasit Host Dis. 2015;53(4):489-492.   Published online August 25, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.4.489       Cited By 7
                              
Seroprevalence and Potential Risk Factors Associated with Neospora spp. Infection among Asymptomatic Horses in Jordan
Abdelsalam Q. Talafha, Sameeh M. Abutarbush, David L. Rutley
Parasit Host Dis. 2015;53(2):163-167.   Published online April 22, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.2.163       Cited By 6
                              
Seroprevalence of Encephalitozoon cuniculi in Pet Rabbits in Korea
Jin-Cheol Shin, Dae-Geun Kim, Sang-Hun Kim, Suk Kim, Kun-Ho Song
Parasit Host Dis. 2014;52(3):321-323.   Published online June 26, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.3.321       Cited By 13
                              
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection in Police Dogs in Shenyang, Northeastern China
Cheng-Wu Liu, Na Yang, Jian-Bin He, Ming-Yang Mu, Min Yang, Ning Sun, Hong-Kui Li
Parasit Host Dis. 2013;51(5):579-581.   Published online October 31, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.5.579       Cited By 6
                              
Prevalence of Dirofilaria immitis in Dogs in Shenyang, Northeastern China
Chengwu Liu, Na Yang, Jianbin He, Min Yang, Ming Sun
Parasit Host Dis. 2013;51(3):375-377.   Published online June 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.375       Cited By 9
                              
Prevalence and Genetic Characterization of Toxoplasma gondii in House Sparrows (Passer domesticus) in Lanzhou, China
Wei Cong, Si-Yang Huang, Dong-Hui Zhou, Xiao-Xuan Zhang, Nian-Zhang Zhang, Quan Zhao, Xing-Quan Zhu
Parasit Host Dis. 2013;51(3):363-367.   Published online June 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.363       Cited By 23
                              
Serologic Survey of Toxoplasmosis in Seoul and Jeju-do, and a Brief Review of Its Seroprevalence in Korea
Hyemi Lim, Sang-Eun Lee, Bong-Kwang Jung, Min-Ki Kim, Mi Youn Lee, Ho-Woo Nam, Jong-Gyun Shin, Cheong-Ha Yun, Han-Ik Cho, Eun-Hee Shin, Jong-Yil Chai
Parasit Host Dis. 2012;50(4):287-293.   Published online November 26, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.4.287       Cited By 24
                              
Seroprevalence of Toxoplasmosis in the Residents of Cheorwon-gun, Gangwon-do, Korea
Hye-Jin Ahn, Pyo Yun Cho, Seong Kyu Ahn, Tong-Soo Kim, Chom-Kyu Chong, Sung-Jong Hong, Seok Ho Cha, Ho-Woo Nam
Parasit Host Dis. 2012;50(3):225-227.   Published online August 13, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.3.225       Cited By 16
                              
A Surge in the Seroprevalence of Toxoplasmosis among the Residents of Islands in Gangwha-gun, Incheon, Korea
Zhaoshou Yang, Pyo Yun Cho, Seong Kyu Ahn, Hye-Jin Ahn, Tong-Soo Kim, Chom-Kyu Chong, Sung-Jong Hong, Seok Ho Cha, Ho-Woo Nam
Parasit Host Dis. 2012;50(3):191-197.   Published online August 13, 2012
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.3.191       Cited By 12
                              
Maintained Seroprevalence of Toxoplasmosis among the Residents of Jeju Island, Korea
Sung-Jong Hong, Chom-Kyu Chong, Kyutaeg Lee, Tong-Soo Kim, Yeon-Pyo Hong, Hye-Jin Ahn, Hak-Yong Kim, A-Ra Ko, Yong-Joo Kim, Ho-Woo Nam
Parasit Host Dis. 2011;49(3):309-311.   Published online September 30, 2011
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.3.309       Cited By 16
                              
Seroprevalence and Incidence of Toxoplasma gondii among Apparently Healthy and Visually or Hearing Disabled Children in Taiz City, Yemen
Saleh, Madha Mohammed Sheet , AL-Shamiri, Adam Hezam , Qaed, Abeer Ahmed
Parasit Host Dis. 2010;48(1):71-73.
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2010.48.1.71       Cited By 7
                              
A Hospital-Based Serological Survey of Cryptosporidiosis in the Republic of Korea
Jong-Kyu Lee, Eun-Taek Han, Sun Huh, Woo-Yoon Park, Jae-Ran Yu
Parasit Host Dis. 2009;47(3):219-225.   Published online August 28, 2009
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2009.47.3.219       Cited By 5
                        
Seroprevalence of Toxoplasma gondii Infection and Characteristics of Seropositive Patients in General Hospitals in Daejeon, Korea
Dae-Whan Shin, Dong-Yeub Cha, Quan Juan Hua, Guang-Ho Cha, Young-Ha Lee
Parasit Host Dis. 2009;47(2):125-130.   Published online May 27, 2009
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2009.47.2.125       Cited By 55
                        
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
CrossRef_Similarity_Check_174_45
CrossRef_Cited_by_174_45
Crossmark_174_45
Funder_Registry_174_45
metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Department of Molecular Parasitology, Samsung Medical Center, School of Medicine, Sungkyunkwan University,
2066 Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon 16419, Gyeonggi-do, Korea.
Tel: +82-31-299-6251   FAX: +82-1-299-6269   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2023 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine.     Developed in M2PI