An Autochthonous Case of Canine Visceral Leishmaniasis in Korea
Dong Ha Bhang, Ul Soo Choi, Hyun Jeong Kim, Kyoung-Oh Cho, Sung-Shik Shin, Hee-Jeong Youn, Cheol-Yong Hwang, Hwa-Young Youn
Korean J Parasito. 2013;51(5):545-549.   Published online 2013 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.5.545
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Epidemiological Investigation of Asymptomatic Dogs with Leishmania Infection in Southwestern China Where Visceral Leishmaniasis is Intractable
Gui-Hua Zhao, Kun Yin, Wei-Xia Zhong, Ting Xiao, Qing-Kuan Wei, Yong Cui, Gong-Zhen Liu, Chao Xu, Hong-Fa Wang
The Korean Journal of Parasitology.2016; 54(6): 797.     CrossRef
Who Neglects Neglected Tropical Diseases? - Korean Perspective
Min-Ho Choi, Jae-Ran Yu, Sung-Tae Hong
Journal of Korean Medical Science.2015; 30(Suppl 2): S122.     CrossRef