Prevalence and Intensity of Clonorchis sinensis Metacercariae in Freshwater Fish from Wicheon Stream in Gunwi-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea
Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Dong-Chul Son
Korean J Parasito. 2018;56(1):41-48.   Published online 2018 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.1.41
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence of fish-borne zoonotic trematode infection in Jilin Province, China
Yuru Wang, Xiaocen Wang, Pengtao Gong, Yanhui Yu, Nan Zhang, Yanyan Ren, Yeting Ma, Zhiteng Zhao, Xichen Zhang, Xin Li, Jianhua Li
International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife.2022; 18: 52.     CrossRef
Infection Characteristics of Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Republic of Korea
Woon-Mok Sohn
The Korean Journal of Parasitology.2022; 60(2): 79.     CrossRef
Current status of Clonorchis sinensis and clonorchiasis in Korea: epidemiological perspectives integrating the data from human and intermediate hosts
Won Gi Yoo, Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na
Parasitology.2022; 149(10): 1296.     CrossRef
High Endemicity with Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Yongjeon-cheon (Stream) in Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea
Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Hee Il Lee, Myoung-Ro Lee, Jung-Won Ju, Gou Ok Kim
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(1): 97.     CrossRef
Survey of Zoonotic Trematode Metacercariae in Fish from Water Systems of Geum-gang (River) in Republic of Korea
Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Cheon-Hyeon Kim, Min-Ah Hwang, Kyeong-Woo No, Jai-Dong Kim
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(1): 23.     CrossRef
Prevalence and Infection Intensity of Zoonotic Trematode Metacercariae in Fish from Soyang-cheon (Stream), in Wanju-gun, Jeollabuk-do, Korea
Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Cheon-Hyeon Kim, Min-Ah Hwang, Kyeong-Woo No, Jong-Ho Park
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(3): 265.     CrossRef
Novel mechanism of hepatobiliary system damage and immunoglobulin G4 elevation caused by Clonorchis sinensis infection
Xin-He Zhang, Die Huang, Yi-Ling Li, Bing Chang
World Journal of Clinical Cases.2021; 9(23): 6639.     CrossRef
Survey of Zoonotic Trematode Metacercariae in Fish from Irrigation Canal of Togyo-jeosuji (Reservoir) in Cheorwon-gun, Gangwon-do, Republic of Korea
Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Hee Il Lee, Jung-Won Ju, Myoung-Ro Lee, Eun-Joo Lim, Sung Yong Son, Eunmi Ko, Jaeseok Choi
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(4): 427.     CrossRef
Endemicity of Zoonotic Trematode Metacercariae in Fish from Deokcheon-gang (River) in Sancheong-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho, Hee Il Lee, Jung-Won Ju, Myoung-Ro Lee, Jeong-Gil Park, Jihee Ahn
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(5): 523.     CrossRef
Liver fluke infections by Amphimerus sp. (Digenea: Opisthorchiidae) in definitive and fish intermediate hosts in Manabí province, Ecuador
Daniel Romero-Alvarez, Gabriela Valverde-Muñoz, Manuel Calvopina, Maira Rojas, William Cevallos, Hideo Kumazawa, Hidekazu Takagi, Hiromu Sugiyama, jong-Yil Chai
PLOS Neglected Tropical Diseases.2020; 14(6): e0008286.     CrossRef
Investigation and research of Clonorchis sinensis metacercariae and Metorchis orientalis metacercariae infection in freshwater fishes in China from 2015 to 2017
Shuran Yang, Xiaoyan Pei, Shuoyan Yin, Xiaojie Yu, Lingling Mei, Wei Zhao, Hui Liang, Qizhi Wang, Dajin Yang
Food Control.2019; 104: 115.     CrossRef
Infection Status with Clinostomum complanatum Metacercariae in Fish from Water Systems of Nakdong-gang (River) in Korea
Woon-Mok Sohn, Byoung-Kuk Na, Shin-Hyeong Cho
The Korean Journal of Parasitology.2019; 57(4): 389.     CrossRef
Infection Status with Clonorchis sinensis Metacercariae in Fish from Tamjin-gang (River) in Jeollanam-do, Republic of Korea
Ki-Bok Yoon, Hyun-Cheol Lim, Doo Young Jeon, Sook Park, Shin-Hyeong Cho, Jung-Won Ju, Sung-Shik Shin, Byoung-Kuk Na, Woon-Mok Sohn
The Korean Journal of Parasitology.2018; 56(2): 183.     CrossRef
Infections with Digenean Trematode Metacercariae in Two Invasive Alien Fish, Micropterus salmoides and Lepomis macrochirus, in Two Rivers in Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
Seongjun Choe, Hansol Park, Dongmin Lee, Yeseul Kang, Hyeong-Kyu Jeon, Keeseon S. Eom
The Korean Journal of Parasitology.2018; 56(5): 509.     CrossRef