Toxoplasma gondii Induces Apoptosis via Endoplasmic Reticulum Stress-Derived Mitochondrial Pathway in Human Small Intestinal Epithelial Cell-Line
Hao Wang, Chunchao Li, Wei Ye, Zhaobin Pan, Jinhui Sun, Mingzhu Deng, Weiqiang Zhan, Jiaqi Chu
Korean J Parasito. 2021;59(6):573-583.   Published online 2021 Dec 22     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.6.573
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Evaluation of the inhibitory effects and the mechanism of terpenoids on Toxoplasma gondii tachyzoites
Zi-Yang Jiang, Kai Dong, Zheng-Song Huang, Chang-Chun Yuan, Bo Liu, Qi-Wei Chen, Jian-Ping Chen
Acta Tropica.2023; 237: 106741.     CrossRef
Toxoplasma gondii induces MLTC-1 apoptosis via ERS pathway
Lei Wang, Hailun Wang, Shihao Wei, Xiaoyu Huang, Chunchen Yu, Qingrui Meng, Dengfeng Wang, Guangwen Yin, Zhijian Huang
Experimental Parasitology.2023; 244: 108429.     CrossRef
Transcriptomic analysis of LMH cells in response to the overexpression of a protein of Eimeria tenella encoded by the locus ETH_00028350
Xiao-Jing Wu, Jin Gao, Bing-Jin Mu, Lin-Mei Yu, Zi-Rui Wang, Wen-Bin Zheng, Wen-Wei Gao, Xing-Quan Zhu, Qing Liu
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef